Δήλωση Νομικού Περιεχομένου

Απόρρητο και Νομιμότητα


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.


Εισαγωγή

Όλα τα ονόματα, λογότυπα και εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της SCA Groupe, των θυγατρικών της, των συγγενικών εταιριών, των δικαιοπάροχων ή των κοινοπρακτούντων εταίρων © 2008 SCA Group. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επίσκεψή σας σε αυτό το site και η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται, υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Δήλωσης Νομικού Περιεχομένου μας, της Πολιτικής Απορρήτου μας και τη Πολιτικής Δεοντολογίας. Στόχος μας είναι όλα τα άτομα που τα προσωπικά τους στοιχεία υπόκεινται σε επεξεργασία από την SCA να αισθάνονται ασφαλείς ότι η ιδιωτική τους ζωή θα γίνει σεβαστή και ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαφυλάξουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας εμπιστεύονται. Ο σκοπός τη Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουμε και που τις χρησιμοποιούμε.
 
Είμαστε η SCA HYGIENE PRODUCTS UK Ltd
Τμήμα Γυναικείας Φροντίδας
Southfields Road
Dunstable Bedfordshire LU6 3EJ
Tel: +44 1582 677400

Δήλωση Νομικού Περιεχομένου

Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας (το "Site") παρέχεται από την SCA Hygiene Products ("SCA") ως υπηρεσία στους πελάτες της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πληροφοριακούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Μεμονωμένο υλικό που επιτρέπεται να κατεβάσετε, υπόκειται στις κατώτερες διατάξεις.

Κατεβάζοντας υλικό από αυτό το Site, συμφωνείτε σε αυτούς τους όρους. Αν δεν συμφωνείτε, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το Site και μην κατεβάσετε υλικό από αυτό.

Ιδιοκτησία και Χρήση Εμπορικού Σήματος

Όλα τα ονόματα, λογότυπα και εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της SCA Groupe, των θυγατρικών της, των συγγενικών εταιριών, των δικαιοπάροχων ή των κοινοπρακτούντων εταίρων © 2008 SCA Group. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες προϊόντων(brands) της SCA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την επιτρεπτή χρήση όπως αναφέρεται στην Δήλωση Νομικού Περιεχομένου μας ή με προηγηθείσα άδεια από την SCA.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Περιορισμένης Χρήσης

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος Site, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα εικονίδια των κουμπιών, οι εικόνες, τα ακουστικά αποσπάσματα και το λογισμικό είναι ιδιοκτησία της SCA ή των προμηθευτών του πιο πάνω υλικού και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και τους Διεθνής Νόμους περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται σε αυτό το Site μπορεί να παραβιάζει τους Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και/ή άλλων νόμων και υπόκειται σε αστικές όσο και ποινικές κυρώσεις.

Το παρόν Site ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί ή να αξιοποιηθεί για καμία εμπορική χρήση που δεν έχει επιτραπεί ρητά από την SCA. Μπορείτε να κατεβάσετε οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται στο Site της SCA σε ένα και μόνο υπολογιστή για προσωπική σας, μη εμπορική και εσωτερική χρήση εκτός και αν έχει εκδοθεί ειδική γραπτή άδεια από την SCA.

Δεν επιτρέπεται ούτε να τροποποιήσετε, ούτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε πληροφορία για εμπορικούς λόγους, ούτε να απομακρύνετε καμία σημείωση ενδεικτική της πνευματικής μας κατοχύρωσης και ιδιοκτησίας από τις πληροφορίες αυτές. Συμφωνείτε να αποτρέψετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή του υλικού μας και να διασφαλίσετε ότι όλοι οι απασχολούμενοι –ενδεχομένως- της επιχείρησής σας θα συμμορφωθούν με τους παρόντες περιορισμούς.

Η SCA δεν σας παραχωρεί κανένα ρητό ή συνεπαγόμενο δικαίωμα πάνω σε καμία πατέντα, πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή μυστική εμπορική πληροφορία. Οποιαδήποτε χρήση των ονομάτων, λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της SCA για την διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων της προαπαιτεί συγκατάθεση της SCA.

Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται «όπως είναι» δίχως καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Στην περίπτωση που η SCA έχει κάποιο σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα ενός τρίτου, αυτή η σύνδεση υπάρχει για την διευκόλυνση των χρηστών και μόνο και η SCA δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, ούτε και είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών.

Σε καμία περίπτωση η SCA δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλειας πληροφοριών, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών, ακόμη και αν η SCA έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η SCA δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, κειμένων, γραφικών, συνδέσμων ή άλλων στοιχείων που μπορεί να περιέχονται στις παρούσες πληροφορίες. Η SCA μπορεί να κάνει αλλαγές σε αυτό το περιεχόμενο, ή στα προϊόντα που περιγράφονται, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η SCA δεν δεσμεύεται να ενημερώνει τις πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό το Site.

Καταχωρήσεις Χρηστών

Οτιδήποτε υλικό, πληροφορίες ή άλλου είδους επικοινωνία μεταδίδετε ή αναρτάτε στο παρόν Site θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά, ατελώς, αμετάκλητα, πλήρως υπο-αδειοδοτούμενα και μη κατοχυρωμένα («επικοινωνίες»). Η SCA δεν έχει καμία υποχρέωση όσον αφορά τις πιο πάνω «επικοινωνίες».

Συμφωνείτε να μην εισέλθετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το Site με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να επιβαρύνει τα συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα της SCA ή να χρησιμοποιήσετε αυτό το Site ή οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται σε ή μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Η SCA είναι ελεύθερη να αποκαλύψει, αντιγράψει, διανέμει, ενσωματώνει και/ή να χρησιμοποιήσει τις «Επικοινωνίες» σας, μαζί με όλα τα δεδομένα, εικόνες, ήχους, κείμενο και άλλα πράγματα που ενσωματώνονται σε αυτά, για οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό.

Σε περίπτωση που υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτό το Site ή με άλλο τρόπο στην SCA, συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων αυτών από την SCA για την αξιολόγηση των πληροφοριών σας και για σκοπούς μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών της SCA, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μεταφοράς των δεδομένων σε τρίτους και δημοσίευσης των πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Η SCA θα είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SCA στην περίπτωση εσφαλμένων δεδομένων ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Λοιπά

Η SCA μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση.

Η SCA διατηρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα (1) μετατροπής της παρούσας Δήλωσης Νομικού Περιεχομένου (2) συνεχούς παρακολούθησης και κατάργησης δημοσιεύσεων και/ή (3) διακοπής της διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος, προϋπόθεση ή διάταξη αυτής της Δήλωσης Νομικού Περιεχομένου χαρακτηριστεί παράνομη, άκυρη, ή για οποιοδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.

 

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Στόχος της SCA Hygiene Products είναι όλα τα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την SCA να αισθάνονται ανά πάσα στιγμή σίγουρα ότι η ιδιωτική ζωή τους είναι σεβαστή και ότι δίνεται η δέουσα προσοχή όσον αφορά στα προσωπικά τους δεδομένα.

Η SCA συμμορφώνεται με τις εθνικές νομοθεσίες περί προστασίας των δεδομένων που αφορούν στη συλλογή και χρήση των στοιχείων φυσικών προσώπων (προσωπικά δεδομένα).

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό λογαριασμού τον οποίο παρέχετε στην SCA για να προσδιοριστείτε προσωπικά, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την SCA χειροκίνητα καθώς και από υπολογιστές.

Όταν παραγγέλνετε ένα δείγμα ή αγοράζετε ένα προϊόν, σας ζητούνται μερικά στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε εκκρεμούσα παραγγελία θα ακυρωθεί αν δεν μας δώσετε τις ακριβείς ζητούμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που μπορούν αλλά δεν πρέπει να παρέχονται (προαιρετικές πληροφορίες) θα διευκρινίζονται από το Site. Ανεξάρτητα από την επιλογή σας να μας δώσετε αυτές τις προαιρετικές πληροφορίες ή όχι, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση και να πραγματοποιήσετε αγορές από το Site μας.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε, θα υποστούν επεξεργασία για να σας παράσχουμε τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που ζητάτε καθώς επίσης και για λόγους μάρκετινγκ και ανάπτυξης των προϊόντων μας και των πωλήσεών τους.

Δημοσιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων

Η SCA μπορεί να δώσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως ένα διανομέα των προϊόντων μας προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Εκείνοι, θα σας παρέχουν τις πληροφορίες ή τα προϊόντα για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, εκ μέρους μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μπορεί να δοθούν σε επιχειρηματικούς εταίρους που βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δικαιώματα του Χρήστη

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, έχετε δικαιώματα της πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να τηρούνται από την SCA, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να εκπληρώνονται όλες οι νομικές μας υποχρεώσεις.

Έχετε το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό θα σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητείτε και να λαμβάνετε από εμάς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία καθώς και οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνονται τα στοιχεία σας, στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο.

Cookies

Αυτό το Site περιέχει τα αποκαλούμενα cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτό το Site για να παρέχουν στο χρήστη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η παραγγελία πληροφοριακού υλικού και η επιλογή γλώσσας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, θα πρέπει να βγείτε από αυτό το Site.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην πιο πάνω αναφερόμενη διεύθυνση.

Showroom προϊόντων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Libresse μέσω:

facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram Email Τηλεφωνικά Ταχυδρομείο
 
 
 
 
 

Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασής σας;!

Μην ανησυχείτε! Απλά υποβάλετε το όνομα χρήστη ή την διεύθυνση e-mail σας και θα σας στείλουμε τα στοιχεία σας.

Σφάλμα, πρέπει να συμπληρώσετε Όνομα Χρήστη
Σφάλμα, το καταχωρημένο e-mail ή Όνομα Χρήστη δεν υπάρχει
Ο νέος Κωδικός Πρόσβασης έχει σταλεί
 
 
 
 
 
 
Περιμένετε

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό περιοδικό μας

Το ενημερωτικό περιοδικό μας είναι ένας σπουδαίος τρόπος να είστε ενημερωμένη για αναβαθμίσεις στην ιστοσελίδα μας, προσφορές, δρώμενα και πολλά ακόμη. Απλά υποβάλετε το e-mail σας και δεν θα χάσετε ποτέ τίποτα σχετικό με την Libresse!

Το email που καταχωρήθηκε βρίσκετα ήδη στην λίστα του newsletter.
Το e-mail σας δεν είναι καταχωρημένο στο newsletter μας!
Άκυρη διεύθυνση email
Υποχρεωτικό πεδίο

Ακυρώστε τη συνδρομή σας

 
 
 
 
 
 
Περιμένετε

Ακυρώστε τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό περιοδικό μας

Έφτεξε κάτι που είπαμε ή κάναμε; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να επανορθώσουμε. Θα μας λείψετε! Καλά λοιπόν, μπορείτε πάντα να ξαναγραφτείτε αν αλλάξετε γνώμη.

Σφάλμα. Καταχωρήσατε το σωστό e-mail;
Η συνδρομή σας ακυρώθηκε!
Άκυρη διεύθυνση email
Υποχρεωτικό πεδίο
 
 
 
 
 

Γεια σας! Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι κάπως παλιό!

Κάντε αναβάθμιση σε οποιαδήποτε από αυτές τις νέες εκδόσεις.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας!

Λαμβάνουμε πολλές ερωτήσεις προς τον ειδικό μας. Ο ειδικός μας θα απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί ξανά.

 
 
 
 
 
 

Διαγραφή λογαριασμού

Ο λογαριασμός σας Libresse έχει διαγραφεί