Μπορείς να κάνεις τεστ εγκυμοσύνης την ίδια μέρα ή μία μέρα πριν από την αναμενόμενη πρώτη μέρα περιόδου.