Πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς σου ότι θα κάνεις έκτρωση αν είσαι ανήλικη;

Όλο το προσωπικό που πραγματοποιεί εκτρώσεις διέπεται από έναν κώδικα εμπιστευτικότητας, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να δώσουν καμία πληροφορία χωρίς την έγκριση της γυναίκας που προχωρά σε έκτρωση.