Δήλωση νομικών θεμάτων

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.

Τα υλικά αυτής της ιστοσελίδας (η "Ιστοσελίδα") παρέχονται από την Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity ("Essity") για την εξυπηρέτηση των πελατών της και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Επιτρέπεται να κατεβάσετε ένα αντίγραφο σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις.

Εφόσον κατεβάσετε υλικά από αυτήν την ιστοσελίδα, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους, μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και μην κατεβάσετε κανένα από τα υλικά του

Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα

Όλες οι ονομασίες, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία του Ομίλου Essity, των θυγατρικών του, των σχετιζόμενων εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων ή των συνεργατών κοινοπραξίας. Τα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες της Essity μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη χρήση που επιτρέπεται από την παρούσα δήλωση νομικών θεμάτων ή με προηγούμενη άδεια της Essity. Για οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων της Essity για διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων της Essity απαιτείται προηγούμενη αναγνώριση από την εταιρεία.

Περιορισμένη χρήση/Άδεια χρήσης ενός αντιγράφου

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, ηχητικά κλιπ και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της Essity ή των προμηθευτών του περιεχομένου της και προστατεύεται από τη σουηδική και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή η διανομή οποιουδήποτε υλικού αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η διπλή εγγραφή, η αντιγραφή, η πώληση, η μεταπώληση ή άλλη εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους αυτής της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε εμπορική χρήση που δεν επιτρέπεται ρητώς από την Essity. Επιτρέπεται η λήψη ενός αντιγράφου των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες της Essity σε έναν υπολογιστή για προσωπική, μη εμπορική, εσωτερική χρήση μόνο εκτός εάν παρέχεται γραπτώς από την Essity άδεια για άλλη χρήση.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, η χρήση ή η μεταφορά των πληροφοριών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, καθώς και η κατάργηση από τις πληροφορίες οποιασδήποτε σημείωσης περί πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι θα αποτρέψετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των υλικών και θα διασφαλίσετε ότι όλοι οι εργαζόμενοι - εφόσον υπάρχουν - του οργανισμού σας θα τηρούν αυτούς τους περιορισμούς. Η Essity δεν χορηγεί κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα απέναντί σας βάσει διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών δικαιωμάτων ή απόρρητων εμπορικών δεδομένων.

Αποποίηση εγγυήσεων

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραποίησης πνευματικής ιδιοκτησίας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Όπου η Essity παρέχει συνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, αυτές οι συνδέσεις προορίζονται μόνο για την ευκολία των χρηστών. Η Essity δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών των εν λόγω ιστοτόπων.

Σε καμία περίπτωση η Essity δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των ζημιών για απώλεια κέρδους, διακοπή επιχειρήσεων ή απώλεια πληροφοριών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών, ακόμη κι αν η Essity έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών. Η Essity επιπλέον δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, του κειμένου, των γραφικών, των συνδέσεων ή άλλων στοιχείων που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Η Essity μπορεί να αλλάξει το παρόν περιεχόμενο ή τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Essity δεν δεσμεύεται να ενημερώνει τις πληροφορίες ή άλλα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Άλλοι όροι

Η Essity μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή κατά την ενημέρωση της παρούσας δημοσίευσης. Η Essity έχει κατά την κρίση της το δικαίωμα (1) να αλλάξει αυτή τη δήλωση νομικών θεμάτων, (2) να παρακολουθεί και να καταργεί δημοσιεύσεις ή/και (3) να διακόψει τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Εάν κάποιος όρος, προϋπόθεση ή διάταξη αυτής της δήλωσης νομικών θεμάτων θεωρηθεί παράνομη, καταχρηστική, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και η δυνατότητα εφαρμογής των υπολοίπων όρων, προϋποθέσεων και διατάξεων δεν πρόκειται να επηρεαστεί ή να περιοριστεί σε καμία περίπτωση.

Εκδίδεται από την: Essity Hellas A.E, 17ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14564, Ν. Κηφισιά, Αθήνα, 210 2705700