Είναι φυσιολογικά τα μεγάλα χείλη του αιδοίου;

Οι γυναικείοι κόλποι μπορεί να διαφέρουν σημαντικά στην εμφάνιση, όπως και τα πέη των ανδρών. Οι γυναίκες έχουν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά χείλη στο αιδοίο τους. Ορισμένες γυναίκες έχουν μεγαλύτερα εξωτερικά χείλη και μικρότερα εσωτερικά, ενώ το αντίστροφο ισχύει και για τους άλλους.