Είμαι 14 χρονών και δεν μου ήρθε περίοδος ακόμα. Είναι φυσιολογικό;

Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τα κορίτσια συνήθως έχουν την πρώτη τους περίοδο μεταξύ 8 και 15 χρονών. Ωστόσο, μερικά κορίτσια μπαίνουν στην εφηβεία λίγο νωρίτερα ή αργότερα από...