Πόσες μέρες μετά την καθυστέρηση της περιόδου μπορείς να κάνεις τεστ εγκυμοσύνης;

Μπορείς να κάνεις τεστ εγκυμοσύνης την ίδια μέρα ή μία μέρα πριν από την αναμενόμενη πρώτη μέρα περιόδου.