Είμαι 10 χρονών. Οι εκκρίσεις μου είναι σκούρες σαν αίμα. Τι συμβαίνει;

Έχεις ερώτηση για την πρώτη σου περίοδο;